JF-25 (浮子式)

代号说明

     
等级名称                                型号

特点

  • 紧凑型,易於安装及维修.
  • 适合於多种液体,如水,轻油,汽油,植物油或其他低黏性液体.
  • 应用例子:冷热水机,自动贩卖机,分析机,医疗机器等.

参数

电源

AC110/220V (50/60Hz), DC24V

最大电流功率

AC110/220V4.5VA
DC24V
2.4W

操作温度

0-60 (无冷却下)

导线长度

300mm+/-10mm(标准)  

(
如用於低层控制用途,引入线相对於铜管的长度可按要求而定)
铜管外围直径:6mm

 

 

 

 

 

尺寸及内部结构

上一页       下一页